na hore
MenuFrame
 

DUB

26

2022

  
Letní intezivní kurzy 2022


PRO ZAČÁTEČNÍKY:
25.7. - 29.7. 17-20h
5.9. - 9.9. 17-20h

PRO POKROČILÉ:
22.8. - 26.8. 16-19h

PRO TLUMOČNÍKY:
22.8  09-16h
23.8. 09-16h
24.8. 09-13h


Přihláška zde


DUB

27

2022

  
PODZIM 2022

Zahájena výuka kurzu                                
od 19. a 20.září 2022

1.modul
2.modul
3.modul
4.modul
6.modul
7.modul

Přihláška zde
gong  Reklamy


 sipka

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky – skupinové kurzy

 

Právní vztah mezi účastníkem a organizací Trojrozměr – Brněnské centrum českého znakového jazyka, o. s. (dále jen „Trojrozměr“) je navázán okamžikem podání podepsané a řádně vyplněné závazné přihlášky nebo zasláním závazné internetové přihlášky. Student se tímto zavazuje k úhradě nevratného zápisného. Nevratné zápisné činí v případě semestrálních skupinových kurzů 2000,- Kč a v případě zimních či letních intenzivních kurzů se jedná o celou částku kurzovného. Pokud zájemce bude chtít hradit fakturu zaměstnavatelem, je nutné, aby tuto skutečnost oznámil sekretářce Trojrozměru ihned při přihlášení a nahlásil jí potřebné fakturační údaje zaměstnavatele.

Účastník kurzu je povinen uhradit zbylé kurzovné nejpozději v den zahájení kurzu. Pokud nebude mít účastník příslušné kurzovné uhrazeno před první hodinou, je Trojrozměr oprávněn odstoupit od smlouvy a náleží jí smluvní pokuta ve výši složeného nevratného zápisného. V případě semestrálních kurzů umožňuje vedení organizace platbu ve třech splátkách, nevratné zápisné musí být uhrazeno nejpozději k datu zahájení kurzu, 2. splátka do 7 dnů od zahájení kurzu a 3. splátka nejpozději do konce následujícího měsíce. Pro všechny typy kurzů platí, že pokud účastník kurzu po podání přihlášky a uhrazení zápisného z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončí kurz, resp. přestane navštěvovat kurz, nevzniká mu právní nárok na vrácení kurzovného ani jeho poměrné části.

Trojrozměr si vyhrazuje právo neotevřít kurz, pokud se nepřihlásí dostatečný počet účastníků. V případě menšího počtu účastníků, než je stanovený minimální počet, je realizace kurzu předmětem dohody s vedením organizace. Pokud účastník kurzu v době po podání závazné přihlášky a před zahájením kurzu odmítne nastoupit do příslušného kurzu je povinen zaplatit Trojrozměru jednorázový storno poplatek ve výši nevratného zápisného. Účastník kurzu uhradí kurzovné za celý kurz minus uhrazené nevratné zápisné najednou v hotovosti nebo převodním příkazem.

Pokud účastník semestrálního kurzu nezaplatí druhou polovinu školného do stanoveného data, je Trojrozměr oprávněn vymáhat tuto druhou polovinu kurzovného po účastníkovi kurzu. V případě, že Trojrozměr nebude moci z technických důvodů dodržet stanovený rozsah výuky, mají účastníci kurzu právo písemně požádat její vedení o vrácení kurzovného.

 

     © 2011 Trojrozměr o.s. Telefonický kontakt: 608 038 372 facebook    Najdete nás na facebooku | Kontakt | Kde nás najdete | Odkazy | Smluvní podmínky |    

TOPlist

 

prihlaska trojrozmer