na hore
MenuFrame
 

ÚNO

11

2024

  
LETNÍ INTEZIVNÍ KURZY 2024


PRO ZAČÁTEČNÍKY:

8.července - 11.července 09:00-12:00 NAŽIVO
8.července - 11.července 13:00-14:30 ONLINE

12.srpna - 15.srpna 17:00-20:00 NAŽIVO
12.srpna - 15.srpna 10:30-12:00 ONLINE

9.září - 12.září 17:00-20:00 NAŽIVO
9.září - 12.září 10:00-11:30 ONLINE

PRO POKROČILÉ:
26.srpna - 29.srpna 16:00-19:00 NAŽIVO
12.srpna - 15.srpna 08:30-10:00 ONLINE

TLUMOČNÍK INTEZIVNÍ KURZY 2024 NAŽIVO
19.srpna 09:00-16:00
20.srpna 09:00-16:00
21.srpna 09:00-13:00


Přihláška zde


BŘE

1

2024

  
PODZIM 2024 BRNO

Zahájení výuky kurzu naživo                               
od 16. a 17.září 2024

Konec výuka kurzu
od 8. do 9. ledna 2025

1.modul
2.modul
3.modul
4.modul
5.modul
6.modul
Konverzace

Přihláška zde


BŘE

1

2024

  
PODZIM 2024 ONLINE

Zahájení výuky online kurzu                               
od 16. a 17.září 2024

1.modul - 8.modul 

Přihláška zde


ČER

5

2024

  
PODZIM 2024 - POBOČKA OSTRAVA

Od září otevíráme pobočku Trojrozměru také v Ostravě. Více informací připravujeme a brzy zveřejníme. 

Zahájení výuky kurzu 
naživo od 16. a 17.září 2024 

Konec výuka kurzu 
od 8. do 9. ledna 2025

Přihláška zde
  ReklamyNajdete nás na facebooku

Najdete nás na Instagramu.


 sipka

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky – skupinové kurzy

 

Právní vztah mezi účastníkem a organizací Trojrozměr – Brněnské centrum českého znakového jazyka, o. s. (dále jen „Trojrozměr“) je navázán okamžikem podání podepsané a řádně vyplněné závazné přihlášky nebo zasláním závazné internetové přihlášky. Student se tímto zavazuje k úhradě nevratného zápisného. Nevratné zápisné činí v případě semestrálních skupinových kurzů 2000,- Kč a v případě zimních či letních intenzivních kurzů se jedná o celou částku kurzovného. Pokud zájemce bude chtít hradit fakturu zaměstnavatelem, je nutné, aby tuto skutečnost oznámil sekretářce Trojrozměru ihned při přihlášení a nahlásil jí potřebné fakturační údaje zaměstnavatele.

Účastník kurzu je povinen uhradit zbylé kurzovné nejpozději v den zahájení kurzu. Pokud nebude mít účastník příslušné kurzovné uhrazeno před první hodinou, je Trojrozměr oprávněn odstoupit od smlouvy a náleží jí smluvní pokuta ve výši složeného nevratného zápisného. V případě semestrálních kurzů umožňuje vedení organizace platbu ve třech splátkách, nevratné zápisné musí být uhrazeno nejpozději k datu zahájení kurzu, 2. splátka do 7 dnů od zahájení kurzu a 3. splátka nejpozději do konce následujícího měsíce. Pro všechny typy kurzů platí, že pokud účastník kurzu po podání přihlášky a uhrazení zápisného z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončí kurz, resp. přestane navštěvovat kurz, nevzniká mu právní nárok na vrácení kurzovného ani jeho poměrné části.

Trojrozměr si vyhrazuje právo neotevřít kurz, pokud se nepřihlásí dostatečný počet účastníků. V případě menšího počtu účastníků, než je stanovený minimální počet, je realizace kurzu předmětem dohody s vedením organizace. Pokud účastník kurzu v době po podání závazné přihlášky a před zahájením kurzu odmítne nastoupit do příslušného kurzu je povinen zaplatit Trojrozměru jednorázový storno poplatek ve výši nevratného zápisného. Účastník kurzu uhradí kurzovné za celý kurz minus uhrazené nevratné zápisné najednou v hotovosti nebo převodním příkazem.

Pokud účastník semestrálního kurzu nezaplatí druhou polovinu školného do stanoveného data, je Trojrozměr oprávněn vymáhat tuto druhou polovinu kurzovného po účastníkovi kurzu. V případě, že Trojrozměr nebude moci z technických důvodů dodržet stanovený rozsah výuky, mají účastníci kurzu právo písemně požádat její vedení o vrácení kurzovného.

 

     © 2008 Trojrozměr z.s. Telefonický kontakt: 608 038 372 facebook    Najdete nás na facebooku | Kontakt | Kde nás najdete | Odkazy | Smluvní podmínky |    

TOPlist

 

prihlaska trojrozmer